Robin Leysen, project manager

Robin LeysenIk ben een pragmatische en effectieve project manager, met een voorkeur voor ICT projecten waar meerdere (inhouse en/of aangekochte) oplossingen of componenten kunnen geïntegreerd worden.

Ik ben gedreven, resultaatgericht en ik geloof in de “smart(er) society”. Ik werk graag met een team van bezielde collega’s aan het bewerkstelligen van een verandering. Ik ben er van overtuigd dat een slimme start leidt tot project succes.

Ik heb in de afgelopen 20 jaar een groot aantal projecten uitgevoerd voor federale en lokale overheden, van software ontwikkeling tot integratie van paketten en meer. Een volledige lijst vindt u hier (downloads pagina).

Meer informatie vindt u op de ‘Over‘ pagina.

Robin Leysen PM levert bepaalde diensten en hanteert daarbij een geschikte aanpak. Bekijk zeker ook het portfolio van eerder opgeleverde projecten!

Diensten

Ik lever diensten voor het opstarten en uitvoeren van projecten op een beheerste wijze. Ik kan aankoop en uitbesteding, evenals de samenwerking met een externe leverancier, faciliteren en realiseren.

Aanpak

Ik hanteer geen ‘one size fits all’ aanpak omdat dit nu eenmaal niet de slimste manier van werken is. De aanpak is wel gebaseerd op best practices maar wordt aangepast in functie van uw manier van werken, de beoogde resultaten en de gewenste snelheid.

Portfolio

Met een dienststaat van 20 jaar project management heb ik een portfolio opgebouwd van heel wat interessante projecten. Ik geef u graag inzicht in welke projecten ik eerder succesvol heb gerealiseerd!

Neem contact op

Ik hoor graag wat uw volgende project is. Contacteer me en ik bespreek met u de mogelijkheden!