Over Robin Leysen

Ik ben een Vlaming en kom uit Brugge. Ik heb een achtergrond als beroepsofficier bij Defensie (BE), waar ik een breed scala aan activiteiten heb uitgevoerd, van logistieke ondersteuning en een opdracht als VN Blauwhelm tot IT project en product management in Brussel. Ik heb sedertdien echter resoluut gekozen voor omgevingen waar ik mijn projectmanagement expertise ten volle kan inzetten, voor overheden, organisaties en bedrijven in Nederland en België die stevig project management zoeken om geweldige resultaten neer te zetten.

Ik ben een pragmatische, no nonsense, resultaatgerichte aanpakker. Met een goeie opstart wordt de kans op een succesvol eindresultaat verdubbeld! Verandering is voor mij geen probleem, ik gebruik dat om het project voort te stuwen en de resultaten te optimaliseren.

Ik ben analytisch, heb inzicht, kan een helicopterview behouden maar kan mij evengoed inwerken in details. Ik ben diplomatisch en sensitief voor context, omgeving en geledingen. Besluitvaardig ben ik ook, want je moet tenslotte vooruitgang boeken in het project.

Werk graag met een multidisciplinair team van projectmedewerkers waar elk teamlid naar waarde geschat wordt. Ik zal mijn ervaring inzetten als hefboom om het team optimaal te laten creëren en faciliteer daar graag bij (maar stuur krachtig waar nodig).

Ik voel mij opperbest in drie soorten projecten, nl.

Robin Leysen PM - Smart Project Management Services

Visie

Projecten zijn niet de facto voorbehouden voor grote bedrijven of organisaties. Telkens er sprake is van een verandering, is er potentieel nood aan een project. En project management moet afgestemd zijn op het project in kwestie, groot of klein, eenvoudig of complex. Heel af en toe moet je zelfs kunnen toegeven dat er geen nood is aan project management.

De organisaties, ondernemingen, bedrijven van de toekomst zullen er anders uitzien (zo zeg ik al sedert begin 2000). Er zal meer sprake zijn van losse samenwerkingsverbanden tussen professionals dan van grote, hiërarchische, georganiseerde structuren. In dergelijke omgeving moet een project manager optimaal kunnen functioneren, adaptief en flexibel.

De project manager zal, gesterkt door meerdere methodologieën maar vooral door best practices, de beste keuzes kunnen maken voor de projectinrichting en omkadering en zal zich laten leiden door de collega professionals die in een tijdelijk (zelfstandig) verband deel uitmaken van het team, dat op dat moment als beste, multi-disciplinaire team het project waar zal maken.

Alles is een project, van zodra er verandering aan te pas komt. Ondernemen is een project, innoveren ook.

Ik doe deze projecten, samen met ad hoc, op projectbasis bijeengeroepen professionals die als beste team de beoogde veranderingen teweeg brengen in kleine of grote ondernemingen, overheden en NGO’s.

Missie

Meerwaarde van een verandering binnen een bedrijf, een organisatie of overheid, succesvol realiseren door een passend project op een slimme manier op te starten, uit te voeren en af te ronden. Dit doen met bijzondere aandacht voor een overweldigend succes en een tevreden opdrachtgever en stakeholders.

Waarden

Professionalisme

Project management is geen beroep voor beunhazen. Vereiste: professionele onderbouw, kennis en kunde, ervaring, leren.

Focus & Actie

Actie ondernemen, dingen doen en resultaten boeken i.p.v. klagen of de schuld geven aan omstandigheden of de setting – de wereld is niet perfect, de omstandigheden ook niet, zelfs de medewerkers niet, noch het timeframe of het budget. Maar alleen maar klagen helpt niet. Deal with it.

Leren & Verbeteren

Leren uit voorgaande projecten is cruciaal voor een iteratief verbeterde aanpak van projecten. En wie weet, door blijvend te leren en open minded te zijn, worden de omstandigheden gunstiger om te verbeteren.