• Digitalisering Briefwisseling stad Antwerpen
  • Digitalisering Briefwisseling stad Antwerpen

Antwerpen is een grote stad, heeft een aantal districten, en heeft dus best wel veel inwoners (een half miljoen). Antwerpen wou iets doen aan de stroom van inkomende brieven, meer bepaald ervoor zorgen dat de papieren archieven konden afgebouwd worden en dus streven naar een volledige digitalisering van inkomende en uitgaande briefwisseling. De burger kan je niet zomaar opleggen om digitaal te communiceren, dus stond Antwerpen voor de uitdaging om de grote hoeveelheid inkomende brieven (en ook email) op een gestructureerde manier te verwerken.

Eigenschappen

  • voorstudie om de as is en de to be in kaart te brengen
  • uit te werken oplossing moet future proof zijn, dus het volstaat niet om simpelweg bvb. een scanner in huis te nemen
  • voorstudie met meerdere betrokkne partijen en processen, nieuwe processen uit te werken
  • veranderingen introduceren in de organisatie, oprichtinge van een center of excellence voorbereiden
  • oplossing draait rond scanning, Kofax software, digital signing, verwerkingsstraten, …
  • samenwerking met de hoogste geledingen binnen stad Antwerpen, actief input bekomen

Schema’s: Karel De Vydt

 

Mijn rol

  • zeer gevoelig zijn voor houding, wensen en koerscorrecties van opdrachtgever, stakeholders en betrokken partijen
  • sturen op inhoud en klantfeedback
  • zorgen dat er gedroomd wordt zonder bepaalde realiteiten uit het oog te verliezen

opdrachtgever :
stad Antwerpen

periode :
oktober 2009 Рjuli 2010

Partners :
stad Antwerpen, Digipolis

share :